1% dla Bazy

1

Przekaż 1% podatku stanicy harcerskiej w Świętouściu 

Jak przekazać 1% podatku dla ZHP?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT.

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP w roku 2017 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej ,,Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000278582.

Należy dopisać – Baza Świętouść.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć konkretny wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce ,,Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 133 – PIT-36, poz. 109 – PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38). Informacje te  zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednia rubrykę (poz. 134- PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

Uzyskany 1% przeznaczymy na renowację i modernizację bazy obozowej w Świętouściu.

Zapraszamy na przygodę z harcerzami!